Plate 9. Calaphidinae

(a) Appendiseta robiniae, alata; (b) Tuberculatus moerickei, alata;

(c) Callipterinella tuberculata, alata; (d) C. tuberculata, alata;

(e) Calaphis betulella, alata; (f) Eucallipterus tiliae, alata.